the AUTOMATICS


ジ・オートマチクス
Vocal/Guitar MOMOKO YOSHINO
Guitar HITOSHI ARAI
Bass ATSUSHI URA
Drums RYOJI KADOTA

DISCOGRAPHY

DISCOGRAPHYはこちら。